Wiskunde - Goniometrie - het bewijs en gebruik van de sinusregel

Bron: WiskundeAcademie - (c) Youtube.nl (2024)
Wiskunde B
Vragen na deze uitleg?


De sinusregel is een stelling uit de goniometrie die stelt dat in een driehoek de verhouding tussen de lengte van een zijde en de sinus van de overstaande hoek voor elk van de hoeken gelijk is aan het dubbele van de straal r van de omgeschreven cirkel.

Reageer