Werken met de grafische rekenmachine TI-84

Bron: Center of Math - (c) Youtube.nl (2023)
Wiskunde B
Vragen na deze uitleg?


In deze video wordt het volgende uitgelegd:
Formules invoeren, zoomfuncties hanteren, snijpunten bepalen, venster instellen, tabellen aflezen, toppen berekenen, grafieken plotten en de nulpunten bepalen. De nulpunten zijn de snijpunten met de x-as.

Reageer